Педагогическа дейност

Планиране и подготовка на учебния процес. Провеждане на учебния процес.Презентации по отделни теми , в които участват ученици. Използване на географски карти,тестове и материали.За добра успеваемост провеждам ежеседмично консултации с ученици. Провеждам състезания по география на училищно ниво.

  Ресурси, които използвам:учебници на изд.”Просвета”,тестови задачи,контурни и стенни карти,графични и текстови източници на информация.

 Моите отговорности

 • Член на методическо обединение -География и икономика.
 • Класен ръководител на 10 п2 клас.
 • Член на комисия по” Гражданска защита”.
 • Ръководител на клуб Пътешественик
 •  Участие във вътрешноучилищна квалификация.
 • Посещения на уроци.
 • Изнасяне на уроци.
 • Участие в тематична проверка.
 • Участие в комисии.
 •  Дейността ми като преподавател е свързана с изграждане на добри взаимоотношения и организационни връзки с:
 • Управленския и административен персонал на училището.
 • Ученици и родители.
 • Колеги от други училища.
 • Експерти от МОН.
 • Департамент за квалификация на учителите.