Постижения и бъдещи планове

  • Провокиране интереса на учениците към търсене и работа с различни източници на информация.
  •  Посещаване на курсове и обучения в областта на педагогиката ,методиката на преподаване.
  •  Четене на методическа литература.
  • Прилагане на иновативни методи.
  •  Прилагане на добри практики.

Като мои постижения мога да посоча достигане до национален кръг на олимпиадата по история с един ученик през 2008г.и през същата година заемане на четвърто място в състезанието „Българските столици”,организирано от клуб”Родолюбие”.

Като мои постижения в ежедневната ми работа е прилагането на т.нар. подход”учене чрез правене”т.е. организирането на урока в учебни ситуации ,в които ученикът взима участие като изпълнява определени задачи.