Философия на преподаване

Моята философия на преподаване поставя в центъра ученика.Необходимо е да му се даде възможност да мисли и твори.Върша работата си с удоволствие.

Мисля за учениците си и ги обичам.

Държа на дисциплината и съм взискателна към знанията ,като оценявам свободата на мислене.Създавам ясни и точни правила за поведение без да ги променям.

Смятам ,че и ролята на семейството е голяма и че трябва заедно да работим върху развитието на индивидуалните потребности на ученика.